Hướng dẫn vận hành MB IoT Agent

Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt và vận hành "MB IoT Agent ".

MB IoT Agent là một ứng dụng dành cho thiết bị di động được cung cấp để sử dụng trong tính năng Kết nối dữ liệu thời gian thực. Nó có thể lấy thông tin về vị trí của người dùng và gửi đếnMotionBoard .

Cẩn thận

Bạn có thể dùngMB IoT Agent chỉ khi bạn cóTùy chọn giấy phép bổ sung cho kết nối thiết bị MotionBoard IoT .

Khán giả

  • Ban điều hành

Kiến thức cần thiết

  • Kiến thức chung về IoT

  • Kiến thức cơ bản về điều hành iOS hoặc Android

  • Kiến thức cơ bản vềMotionBoard hoạt động