Sự khác biệt về tính năng giữa các phiên bản

Phần này liệt kê sự khác biệt về các tính năng có thể được sử dụng tùy thuộc vào phiên bản củaMotionBoard Cloud .

Bảng 1. Danh sách sự khác biệt về các tính năng giữa các phiên bản

Đặc tính

Phiên bản tiêu chuẩn

phiên bản chuyên nghiệp

Phiên bản IoT

Cảnh báo thời gian thực * 1

Mô hình

-

Mã hóa địa lý * 2

-

Kết nối cơ sở dữ liệu bên ngoài

-

Dịch vụ cầu nối

-

Tích hợp trò chuyện * 3

-

Trình kết nối tệp

-

Phân tích thời gian thực (Tính năng biểu đồ)

-

-

REST API / MQTT (Kết nối dữ liệu thời gian thực)

-

-

MB IoT Agent (Kết nối dữ liệu thời gian thực)

-

-* 1 Khoảng thời gian cài đặt tối thiểu khác nhau tùy thuộc vào phiên bản.

* 2 Nó có thể được sử dụng như một tùy chọn cho Standard Edition.

* 3 Trong tất cả các phiên bản củaMotionBoard Cloud for Salesforce , đăng và phân phối cho Salesforce Chatter có sẵn.