Hướng dẫn vận hành MotionBoard Mobile

Hướng dẫn này mô tả các tính năng củaMotionBoard Mobile và làm thế nào để vận hành nó.

MotionBoard Mobile là một ứng dụng để điều hànhMotionBoard từ thiết bị di động.

Khán giả

  • Ban điều hành

Kiến thức cần thiết

  • Kiến thức cơ bản về điều hành thiết bị iOS, iPad OS hoặc Android.

  • Kiến thức cơ bản vềMotionBoard hoạt động

Ghi chú về hướng dẫn đọc

  • Nội dung của sách hướng dẫn này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và phiên bản hệ điều hành được cài đặt trên thiết bị di động.

  • Nếu nội dung của mô tả giống nhau đối với cả môi trường iOS và iPad OS, thì chỉ những nội dung của môi trường iOS mới được mô tả.

  • MotionBoard Cloud Mobile là một ứng dụng có các tính năng tương tự nhưMotionBoard Mobile .MotionBoard Cloud Mobile là một ứng dụng di động choMotionBoard Cloud . Nếu nội dung của mô tả giống nhau cho cả haiMotionBoard MobileMotionBoard Cloud Mobile , chỉ những người trong sốMotionBoard Mobile sẽ được mô tả.