Hướng dẫn dành cho quản trị viên (MotionBoard Cloud)

Hướng dẫn này mô tả các cài đặt cần thiết để bắt đầu vớiMotionBoard Cloud .

Khán giả

  • Người quản lý

    Hướng dẫn này dành cho những người dùng xây dựngMotionBoard Cloud môi trường và thực hiện các cài đặt thích hợp cho hoạt động khi cần thiết để những người dùng khác có thể sử dụng nó.

    Người ta cho rằng họ có kiến thức về xây dựng môi trường hệ thống được nhiều người dùng, mạng và cơ sở dữ liệu sử dụng. VìMotionBoard Cloud for Salesforce , kiến thức để vận hànhSalesforce cũng được yêu cầu.

Môi trường hoạt động