คู่มือการใช้งาน MB IoT Agent

คู่มือนี้อธิบายถึงวิธีการติดตั้งและใช้งาน "MB IoT Agent ".

MB IoT Agent เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์มือถือที่มีไว้เพื่อใช้ในคุณสมบัติการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ใช้และส่งไปที่MotionBoard .

คำเตือน

คุณสามารถใช้ได้MB IoT Agent เฉพาะเมื่อคุณมีตัวเลือกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ MotionBoard IoT .

ผู้ชม

  • ผู้ดำเนินการบอร์ด

ความรู้ที่จำเป็น

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IoT

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน iOS หรือ Android

  • ความรู้พื้นฐานของMotionBoard การดำเนินการ