คู่มือการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

คู่มือนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อMotionBoard ด้วยแหล่งข้อมูล

ผู้ชม

  • ผู้ดูแลระบบ

ความรู้ที่จำเป็น

  • ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ

วิธีอ่านหัวข้อ