คู่มือการใช้งาน MotionBoard Agent

คู่มือนี้อธิบายถึงฟังก์ชันและวิธีการทำงานของ "MotionBoard Agent ". คู่มือนี้ยังอธิบายถึงวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งMotionBoard Agent .

MotionBoard Agent เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้งานไฟล์ (ส่วนใหญ่อัพโหลด) อย่างมีประสิทธิภาพไปยังไฟล์MotionBoard เซิร์ฟเวอร์จากพีซีไคลเอนต์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

ผู้ชม

  • ผู้สร้างบอร์ด

  • ผู้ดำเนินการบอร์ด

ความรู้ที่จำเป็น

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของ Windows

  • ความรู้พื้นฐานของMotionBoard การดำเนินการ