คู่มือการสร้างไอเทม

คู่มือนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างและจัดการรายการในMotionBoard .

ผู้ชม

  • ผู้สร้างบอร์ด

ความรู้ที่จำเป็น

  • ความรู้ที่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย "ผู้สร้างบอร์ด "

  • เนื้อหาของ ""คู่มือขั้นตอนแรก" "

วิธีอ่านหัวข้อ

หมายเหตุเกี่ยวกับคู่มือการอ่าน

  • การใช้งานที่มีอยู่บนบอร์ดและรายการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่สร้างขึ้น ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถใช้งานในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในคู่มือได้