คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คู่มือนี้อธิบายถึงวิธีการใช้งานบอร์ดในMotionBoard .

ผู้ชม

  • ผู้ดำเนินการบอร์ด

ความรู้ที่จำเป็น

  • เนื้อหาของ "คู่มือขั้นตอนแรก"

วิธีอ่านหัวข้อ

หมายเหตุเกี่ยวกับคู่มือการอ่าน

  • การใช้งานบนบอร์ดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในการสร้างบอร์ด ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถใช้งานในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในคู่มือได้