การอ้างอิง Web API

ข้อมูลอ้างอิงนี้ให้ภาพรวมของ Web API ที่มีอยู่ในMotionBoard วิธีใช้และรูปแบบ

ผู้ชม

  • ผู้ดูแลระบบ

ความรู้ที่จำเป็น

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำขอ HTTP

  • ความรู้เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม (หรือ HTML)