คู่มือการสร้างบอร์ด

คู่มือนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างและจัดการบอร์ดในMotionBoard .

ผู้ชม

  • ผู้สร้างบอร์ด

ความรู้ที่จำเป็น

  • ความรู้ที่จำเป็นในฐานะผู้ชม "ผู้สร้างบอร์ด "

  • เนื้อหาของ ""คู่มือขั้นตอนแรก" "

วิธีอ่านหัวข้อ

หมายเหตุเกี่ยวกับคู่มือการอ่าน

  • การใช้งานบนบอร์ดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในการสร้างบอร์ด ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถใช้งานในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในคู่มือได้