คู่มือการสร้างโปรแกรมส่วนขยาย

คู่มือนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างโปรแกรมส่วนขยาย โดยการสร้างโปรแกรมส่วนขยายคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันลงในMotionBoard ที่ไม่ได้จัดให้เป็นมาตรฐาน

คำแนะนำ

ไม่สามารถใช้โปรแกรมส่วนขยายในMotionBoard Cloud .

ผู้ชม

  • ผู้ดูแลระบบ

ความรู้ที่จำเป็น

  • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Java