การอ้างอิงเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง

การอ้างอิงนี้อธิบายแนวคิดและการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่มีอยู่ในMotionBoard และรูปแบบของคำสั่งที่จัดเตรียมโดยเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง

คำแนะนำ

ไม่สามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งในMotionBoard Cloud .

ผู้ชม

  • ผู้ดูแลระบบ