ข้อมูลอ้างอิงการจัดการระบบ

คู่มืออ้างอิงนี้อธิบายคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบเช่นการกำหนดค่าMotionBoard สิทธิ์ของผู้ใช้และกลุ่มการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิ์

ผู้ชม

  • ผู้ดูแลระบบ

ความรู้ที่จำเป็น

  • ความรู้ที่จำเป็นในฐานะผู้ชม "ผู้ดูแลระบบ "