วิธีใช้คู่มือนี้

ส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้คู่มือนี้

ทำงานกับโฮมเพจ

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ในโฮมเพจ:

paligo_toppage_operation_mbcloud.png

    ทำงานกับคู่มือแต่ละหน้า

    เมื่อคุณเปิดหน้าคู่มือแต่ละหน้าจากโฮมเพจ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

    paligo_page_operation_mbcloud.png
    • เมื่อทำการค้นหา AND ให้ป้อนคำที่คั่นด้วยช่องว่าง OR ไม่รองรับการค้นหา