คู่มือผู้ดูแลระบบ (MotionBoard Cloud)

คู่มือนี้อธิบายการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นใช้งานMotionBoard Cloud .

ผู้ชม

  • ผู้ดูแลระบบ

    คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่สร้างMotionBoard Cloud และทำการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถใช้งานได้

    สันนิษฐานว่าพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมระบบที่ใช้โดยผู้ใช้เครือข่ายและฐานข้อมูลจำนวนมาก สำหรับMotionBoard Cloud for Salesforce , องค์ความรู้ในการดำเนินงานSalesforce ยังจำเป็น

สภาพแวดล้อมการทำงาน