Podręcznik obsługi MB IoT Agent

W tym przewodniku opisano, jak zainstalować i obsługiwać "MB IoT Agent ”.

MB IoT Agent to aplikacja na urządzenia mobilne przeznaczona do użytku w funkcji połączenia danych w czasie rzeczywistym. Może uzyskać informacje o lokalizacji użytkownika i wysłać je doMotionBoard .

Ostrzeżenie

Możesz użyćMB IoT Agent tylko wtedy, gdy maszDodatkowa opcja licencji dla podłączenia urządzenia MotionBoard IoT .

Publiczność

  • Operator zarządu

Niezbędna wiedza

  • Ogólna wiedza o IoT

  • Podstawowa wiedza na temat obsługi systemu iOS lub Android

  • Podstawowa znajomośćMotionBoard operacja