Dokumentacja internetowego interfejsu API

To odwołanie zawiera omówienie interfejsów API sieci Web dostępnych wMotionBoard , jak ich używać i ich formaty.

Publiczność

  • Administrator

Niezbędna wiedza

  • Podstawowa wiedza na temat żądania HTTP

  • Znajomość tworzenia programów (lub HTML)