Przewodnik po tworzeniu raportów tablicy

W tym przewodniku opisano funkcję generowania raportów w programieMotionBoard . Możesz wyprowadzić dane używane na tablicy i utworzone elementy jako raporty.

Publiczność

  • Twórca tablicy

Niezbędna wiedza

  • Wiedza niezbędna jako odbiorca ”Twórca tablicy "

  • "Przewodnik tworzenia tablicy" zawartość (Podstawowa procedura tworzenia tablicy)

  • „Przewodnik tworzenia przedmiotów” zawartość (Podstawowa procedura tworzenia elementu)

Jak czytać tematy

Uwagi dotyczące czytania przewodników

  • Operacje dostępne na planszy i elemencie różnią się w zależności od ustawień podczas ich tworzenia. Dlatego może nie być możliwe działanie w ten sam sposób, jak opisano w instrukcji.