Opis narzędzia wiersza poleceń

W tym dokumencie opisano koncepcje i użycie narzędzia wiersza poleceń dostępnego w programieMotionBoard oraz formaty poleceń udostępnianych przez narzędzie wiersza poleceń.

Podpowiedź

Narzędzia wiersza poleceń nie można używać w programieMotionBoard Cloud .

Publiczność

  • Administrator