Dokumentacja zarządzania systemem

W tej instrukcji obsługi opisano funkcje związane z zarządzaniem systemem, takie jak konfiguracjaMotionBoard uprawnienia użytkowników i grup, łączenie się z bazami danych i przeprowadzanie uwierzytelniania.

Publiczność

  • Administrator

Niezbędna wiedza

  • Wiedza niezbędna jako odbiorca ”Administrator "