Instrukcja obsługi MotionBoard Mobile

W tym przewodniku opisano funkcjeMotionBoard Mobile i jak to obsługiwać.

MotionBoard Mobile to aplikacja do obsługiMotionBoard z urządzenia mobilnego.

Publiczność

  • Operator zarządu

Niezbędna wiedza

  • Podstawowa wiedza na temat obsługi urządzeń z systemem iOS, iPad OS lub Android.

  • Podstawowa znajomośćMotionBoard operacja

Uwagi dotyczące czytania przewodników

  • Treść tej instrukcji może się różnić w zależności od typu i wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym.

  • Jeśli zawartość opisu jest taka sama dla środowisk iOS i iPad OS, opisana zostanie tylko zawartość środowiska iOS.

  • MotionBoard Cloud Mobile to aplikacja, która ma te same funkcje coMotionBoard Mobile .MotionBoard Cloud Mobile to aplikacja mobilna dlaMotionBoard Cloud . Jeśli treść opisu jest taka sama dla obuMotionBoard Mobile iMotionBoard Cloud Mobile , tylko te zMotionBoard Mobile zostaną opisane.