Konwencje notacyjne i typograficzne

Ta sekcja wyjaśnia konwencje notacji stosowane w tym podręczniku.

Przestrogi, odniesienia i ograniczenia

Symbol