ဒေတာအရင်းအမြစ်ဖန်တီးလမ်းညွှန်

ဒီလမ်းညွှန်ကဒေတာအရင်းအမြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်သင့်လျော်သောဒေတာစစ်ဆင်ရေးအတွက်ချိန်ညှိချက်များကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုဖော်ပြသည်။

ပရိသတ်

  • ဘုတ်အဖွဲ့ဖန်တီးသူ

လိုအပ်သောအသိပညာ

  • ပရိသတ်တစ်ခုအနေနှင့်လိုအပ်သောအသိပညာ "ဘုတ်အဖွဲ့ဖန်တီးသူ "

  • အသုံးပြုမည့်အချက်အလက်ရင်းမြစ်များနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာ

  • မာတိကာ "ပထမခြေလှမ်းလမ်းညွှန်"

ခေါင်းစဉ်များကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း