ပရိုဂရမ်ဖန်တီးမှုလမ်းညွှန်

ဒီလမ်းညွှန်က extension ပရိုဂရမ်များမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုဖော်ပြသည်။ extension ပရိုဂရမ်များဖန်တီးခြင်းဖြင့်၊ သင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်နိုင်သည်MotionBoard ကြောင်းစံအဖြစ်ထောက်ပံ့ကြသည်မဟုတ်။

Reference

extension ပရိုဂရမ်များကို သုံး၍ မရပါMotionBoard Cloud

ပရိသတ်

  • အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လိုအပ်သောအသိပညာ

  • Java ပရိုဂရမ်းမင်း၏ဗဟုသုတ