Panduan pembuatan sumber data

Panduan ini menerangkan cara membuat definisi sumber data dan tetapan untuk operasi data yang sesuai.

Penonton

  • Pencipta papan

Pengetahuan yang diperlukan

  • Pengetahuan yang diperlukan sebagai penonton "Pencipta papan "

  • Pengetahuan mengenai sumber data yang akan digunakan

  • Kandungan dari "Panduan langkah pertama"

Cara membaca topik