Rujukan API Web

Rujukan ini memberikan gambaran keseluruhan API Web yang terdapat diMotionBoard , cara menggunakannya, dan formatnya.

Penonton

  • Pentadbir

Pengetahuan yang diperlukan

  • Pengetahuan asas mengenai permintaan HTTP

  • Pengetahuan tentang membuat program (atau HTML)