Rujukan alat baris arahan

Rujukan ini menerangkan konsep dan penggunaan alat baris perintah yang terdapat diMotionBoard dan format arahan yang disediakan oleh alat baris perintah.

Reference

Alat baris perintah tidak dapat digunakan dalamMotionBoard Cloud .

Penonton

  • Pentadbir