Konvensyen notasi dan tipografi

Bahagian ini menerangkan konvensyen notasi yang digunakan dalam manual ini.

Peringatan, rujukan, dan sekatan

Simbol