Panduan Pentadbir (MotionBoard Cloud)

Panduan ini menerangkan tetapan yang diperlukan untuk memulakannyaMotionBoard Cloud .

Penonton

  • Pentadbir

    Panduan ini adalah untuk pengguna yang membinaMotionBoard Cloud persekitaran dan buat tetapan yang sesuai untuk operasi seperti yang diperlukan agar pengguna lain dapat menggunakannya.

    Diperkirakan mereka memiliki pengetahuan tentang membangun lingkungan sistem yang digunakan oleh banyak pengguna, jaringan, dan pangkalan data. UntukMotionBoard Cloud for Salesforce , pengetahuan untuk beroperasiSalesforce juga diperlukan.

Persekitaran operasi