Οδηγός δημιουργίας αντικειμένων

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης αντικειμένων στοMotionBoard .

Κοινό

  • Δημιουργός συμβουλίου

Απαραίτητη γνώση

  • Η γνώση θεωρείται ως κοινό-στόχος "Δημιουργός συμβουλίου "

  • Περιεχόμενα του ""Οδηγός πρώτου βήματος" "

Πώς να διαβάσετε θέματα

Σημειώσεις σχετικά με τους οδηγούς ανάγνωσης

  • Οι διαθέσιμες λειτουργίες στο ταμπλό και το αντικείμενο διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις κατά τη δημιουργία τους. Επομένως, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λειτουργία με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.