Οδηγός λειτουργίας πίνακα

Αυτός ο οδηγός εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της πλακέταςMotionBoard .

Κοινό

  • Χειριστής Διοικητικού Συμβουλίου

Απαραίτητη γνώση

  • Περιεχόμενα του "Οδηγός πρώτου βήματος"

Πώς να διαβάσετε θέματα

Σημειώσεις σχετικά με τους οδηγούς ανάγνωσης

  • Οι διαθέσιμες λειτουργίες στον πίνακα διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις κατά τη δημιουργία του πίνακα. Επομένως, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λειτουργία με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.