Οδηγός δημιουργίας πηγών δεδομένων

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ορισμών προέλευσης δεδομένων και τις ρυθμίσεις για κατάλληλες λειτουργίες δεδομένων.

Κοινό

  • Δημιουργός συμβουλίου

Απαραίτητη γνώση

  • Απαραίτητη γνώση ως κοινό "Δημιουργός συμβουλίου "

  • Γνώση σχετικά με τις πηγές δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν

  • Περιεχόμενα του "Οδηγός πρώτου βήματος"

Πώς να διαβάσετε θέματα