Οδηγός για νέες δυνατότητες

Αυτός ο οδηγός εισάγει τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στοMotionBoard .

Κοινό

  • Όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν MotionBoard

Χρήση αυτού του οδηγού

  • Χρησιμοποιήστε το για να δείτε μια επισκόπηση των νέων δυνατοτήτων

    Εάν έχετε διαβάσει τον οδηγό, μπορείτε να κατανοήσετε τις πρόσθετες σημαντικές νέες δυνατότητες.

  • Χρησιμοποιήστε το ως ευρετήριο χαρακτηριστικών

    Κάθε δυνατότητα έχει έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα, όπως μια επισκόπηση και μια μέθοδος λειτουργίας. Μόλις μάθετε τις νέες δυνατότητες, μπορείτε να σκάψετε βαθύτερα για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.