Οδηγός δημιουργίας πίνακα

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης πινάκων στοMotionBoard .

Κοινό

  • Δημιουργός συμβουλίου

Απαραίτητη γνώση

  • Απαραίτητη γνώση ως κοινό "Δημιουργός συμβουλίου "

  • Περιεχόμενα του ""Οδηγός πρώτου βήματος" "

Πώς να διαβάσετε θέματα

Σημειώσεις σχετικά με τους οδηγούς ανάγνωσης

  • Οι διαθέσιμες λειτουργίες στον πίνακα διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις κατά τη δημιουργία του πίνακα. Επομένως, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λειτουργία με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.