Οδηγός δημιουργίας προγραμμάτων επέκτασης

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας προγραμμάτων επέκτασης. Δημιουργώντας προγράμματα επέκτασης, μπορείτε να προσθέσετε συναρτήσεις στοMotionBoard που δεν παρέχονται ως στάνταρ.

Υπόδειξη

Τα προγράμματα επέκτασης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοMotionBoard Cloud .

Κοινό

  • Διαχειριστής

Απαραίτητη γνώση

  • Γνώση προγραμματισμού Java