Αναφορά εργαλείου γραμμής εντολών

Αυτή η αναφορά περιγράφει τις έννοιες και τη χρήση του εργαλείου γραμμής εντολών που διατίθεται στοMotionBoard και τις μορφές των εντολών που παρέχονται από το εργαλείο γραμμής εντολών.

Υπόδειξη

Το εργαλείο γραμμής εντολών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σεMotionBoard Cloud .

Κοινό

  • Διαχειριστής