Αναφορά διαχείρισης συστήματος

Αυτό το εγχειρίδιο αναφοράς περιγράφει λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση του συστήματος, όπως η διαμόρφωσηMotionBoard δικαιώματα χρήστη και ομάδας, σύνδεση σε βάσεις δεδομένων και εκτέλεση ελέγχου ταυτότητας.

Κοινό

  • Διαχειριστής

Απαραίτητη γνώση

  • Απαραίτητη γνώση ως κοινό "Διαχειριστής "