Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης αυτού του εγχειριδίου.

Εργαστείτε με την αρχική σελίδα

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στην αρχική σελίδα:

paligo_toppage_operation_mbcloud.png

    Εργαστείτε με κάθε σελίδα εγχειριδίων

    Όταν ανοίγετε κάθε μη αυτόματη σελίδα από την αρχική σελίδα, μπορείτε να εκτελέσετε τα εξής:

    paligo_page_operation_mbcloud.png
    • Κατά την εκτέλεση μιας αναζήτησης AND, εισαγάγετε λέξεις διαχωρισμένες με κενά. Ή η αναζήτηση δεν υποστηρίζεται.