Οδηγός λειτουργίας MotionBoard Mobile

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τα χαρακτηριστικά τουMotionBoard Mobile και πώς να το χειριστείτε.

MotionBoard Mobile είναι μια εφαρμογή για λειτουργίαMotionBoard από μια κινητή συσκευή.

Κοινό

  • Χειριστής Διοικητικού Συμβουλίου

Απαραίτητη γνώση

  • Βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία συσκευών iOS, iPad OS ή Android.

  • Βασικές γνώσεις τουMotionBoard λειτουργία

Σημειώσεις σχετικά με τους οδηγούς ανάγνωσης

  • Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που είναι εγκατεστημένο στην κινητή συσκευή.

  • Εάν τα περιεχόμενα της περιγραφής είναι ίδια για περιβάλλοντα iOS και iPad OS, θα περιγραφούν μόνο εκείνα του περιβάλλοντος iOS.

  • MotionBoard Cloud Mobile είναι μια εφαρμογή που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά μεMotionBoard Mobile .MotionBoard Cloud Mobile είναι μια εφαρμογή για κινητά γιαMotionBoard Cloud . Εάν το περιεχόμενο της περιγραφής είναι το ίδιο και για τα δύοMotionBoard Mobile καιMotionBoard Cloud Mobile , μόνο αυτά τωνMotionBoard Mobile θα περιγραφεί.