Συμβολαιογραφικές και τυπογραφικές συμβάσεις

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις συμβολαιογραφικές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Προειδοποιήσεις, αναφορές και περιορισμοί

Σύμβολο