Uživatelská příručka (MotionBoard Cloud)

Tato příručka popisuje základní operaceMotionBoard Cloud .

Publikum

 • Tvůrce desky

 • Provozovatel desky

Návody představené v této příručce

Tato příručka obsahuje kapitoly ve stylu tutoriálu pro nové uživateleMotionBoard Cloud .

Přehled každé kapitoly a odhadovaný čas do dokončení čtení jsou následující:

 • MBC-Kapitola 1. Zobrazit ukázkové desky

  Tato kapitola popisuje základní použití operace "zobrazit desky", například jak otevírat desky a provozovat graf položky položky.

  Potřebná doba ke čtení je asi jedna hodina.

 • MBC-Kapitola 2. Vytvořte desku

  Tato kapitola popisuje operace související s vytvářením desek, jako je vytváření položek grafu a položek tabulky, stejně jako zobrazování podrobností dat grafu v položkách tabulky.

  Potřebná doba ke čtení je asi tři hodiny.

Poznámky ke čtení této příručky

 • Některé části této příručky používají vzorky připojené kMotionBoard (například desky a soubory). Pokud v něm nejsou žádné vzorkyMotionBoard používáte, nemůžete použít některou část této příručky.