Průvodce vytvořením zprávy o desce

Tato příručka popisuje funkci výstupu sestavyMotionBoard . Data použitá na desce a vytvořené položky můžete odeslat jako zprávy.

Publikum

  • Tvůrce desky

Nezbytné znalosti

  • Znalosti potřebné jako publikum “Tvůrce desky "

  • "Průvodce vytvořením desky" obsah (základní postup pro vytvoření desky)

  • „Průvodce vytvořením položky“ obsah (základní postup pro vytvoření položky)

Jak číst témata

Poznámky ke čtení příruček

  • Operace dostupné na desce a položce se liší v závislosti na nastavení při jejich vytváření. Proto nemusí být možné pracovat stejným způsobem, jak je popsáno v příručce.