Odkaz na správu systému

Tato referenční příručka popisuje funkce související se správou systému, jako je konfiguraceMotionBoard uživatelská a skupinová oprávnění, připojení k databázím a provádění ověřování.

Publikum

  • Správce

Nezbytné znalosti

  • Znalosti potřebné jako publikum “Správce "